Pozvánka na veřejnou hodinu PHV mladší

Zvonek - bzučák

Vážení rodiče,
 
při nedávných událostech spojených s krádežemi v naší škole jsme si uvědomili, že Dobřichovice již nejsou oázou bezpečí a budeme muset zabezpečit ochranu majetku školy i našich žáků.
 
V těchto dnech se ve škole instaluje ,,bzučák", který by měl od pondělí 11. 11. fungovat. Bude zprovozněn až od středy 13.11.
 
Jak bude probíhat vstup našich žáků do školy:
  
Žák si u vchodu zazvoní na svého učitele (podle čísla třídy). Ten se ho zeptá, kdo zvoní a zabzučí mu.
 
Při příchodu na hromadnou výuku (výtvarný obor, přípravka a nauka) žáci vyčkají před školou na přestávku mezi hodinami, kdy učitel otevře a po přestávce opět zavře vchodové dveře. Při pozdním příchodu bude muset žák zvonit.
  
Rodiče žáků by měli také čekat na zahradě.
 
Doufáme, že tím zamezíme volnému pohybu cizích osob v budově a budeme se moci cítit bezpečněji. 
 
Děkujeme za pochopení 
Barbora Pelikánová

Koncert Český advent v neděli 24. 11. na Zámku Dobříš

V neděli 24. 11. 2019 od 18.00 hodin se uskuteční  Adventní koncert na zámku v Dobříši. Prostory zrcadlového sálu jsou nádherné a tak věříme, že společně s dětmi i všemi diváky prožijeme opět nezapomenutelné chvilky. Koncert je benefiční, veškerý výtěžek z prodeje vstupenek půjde na opravu varhan v kostele Nejsvětější trojice v Dobříši.

Vstupenky v hodnotě 120,- Kč si můžou žáci zakoupit u svých učitelů.

 

Pozvánka na veřejnou hodinu PHV starší

divadlo DISK

Pozor změna v omlouvání žáků

Vážení rodiče,

prosíme, abyste si ve školním řádu všimli změny ve způsobu omlouvání nepřítomných žáků.

„Nepřítomnost žáka ve výuce omlouvají rodiče – zápisem do systému IZUŠ nebo formou SMS přímo vyučujícímu. Zletilí žáci si nepřítomnost omlouvají sami stejným způsobem.“

ŠKOLNÍ ŘÁD: https://www.zusdobrichovice.com/421205243

Co je IZUŠ?

 

iZUŠ je nejlepší informační systém pro základní umělecké školy, za tím si stojíme a jsme připraveni Vám to dokázat. iZUŠ významně zjednodušil práci vedoucím pracovníkům při kontrolách podřízených, učitelům při vyplňování tiskopisů, rodičům a žákům zkvalitnil komunikaci se školou a zlepšil informovanost široké veřejnosti. Pokud iZUŠ ještě neznáte, stačí nám hodina Vašeho času u vás na škole, abychom Vám ukázali a předvedli, že naše sebevědomí je založeno na reálných podkladech, vědomostech a zkušenostech nejen nás, ale i uživatelů iZUŠ. Tento moderní informační systém používají školy od roku 2011, jeho provozovatelem je firma Sensio.cz s.r.o.

 

Pro koho je?

iZUŠ využijí všichni, kteří mají se základními uměleckými školami něco společného. Ať jsou to zaměstnanci škol, žáci a jejich rodiče, ale také orgány státní správy nebo široká veřejnost, která chce zjistit kontakt na některou ZUŠ. Ředitel má na informační systém jiné nároky a požadavky než učitel či rodič. Jedním kliknutím si můžete zobrazit výhody přesně pro Vás:

Výhody pro rodiče:

Rodiče, chcete mít dokonalý přehled o Vašem dítěti?
Papírová žákovská knížka nabízí jen zlomek informací oproti Žákovskému sešitu v iZUŠ. Dozvíte se ihned o docházce svého dítěte do všech předmětů, o veškeré probírané látce a známkách.  Budete moct udržovat údaje o žákovi stále aktuální. Už nezapomenete podívat se do žákovské knížky, protože ji budete mít stále po ruce na svém notebooku, tabletu nebo mobilu. Obsluha iZUŠ je snadná a intuitivní. Zvládnete ji stejně jako práci se svou e-mailovou schránkou.

Potřebujete omluvit své dítě z výuky?
Jednoduše zadejte důvod, proč se žák výuky nezúčastní, a učitel, který IZUŠ používá bude hned informován. Takto můžete omlouvat budoucí, ale i už proběhlé hodiny. Pravidelně jste upozorňováni na neomluvenou nedocházku svých dětí. Pokud se potřebujete spojit s někým ze školy, na jednom místě máte všechny kontakty na učitele i vedení školy.

Výhody pro všechny:

Přistupujte k informacím odkudkoli.
Dokumenty nejsou jen na jednom místě ve škole, žákovská knížka není jen doma. K informacím se dostanete z jakéhokoli počítače, notebooku, tabletu nebo mobilu připojeného k internetu, učitelé z domu, rodiče z práce. Stačí zadat adresu www.izus.cz a přihlásit se. Nemusíte se bát, že by se dokumenty ztratily, znehodnotily nebo do nich nahlédla nepověřená osoba, jak se to může stát s papírovými tiskopisy. Data jsou každý den zálohována a přístup k nim je zabezpečen hesly a šifrováním.

U nás ve škole již používají všichni učitelé !!!🙂

Přístupové heslo vám přišlo vygenerované mailem nebo si můžete vyžádat u svého vyučujícího nebo na mailu zus.dobrichovice@seznam.cz 

Rozšíření výuky výtvarného oboru pro školní rok 2019/2020

Milí žáci a rodiče,
  
rozšíření výuky výtvarného oboru na naší ZUŠ pro děti od pátého ročníku výš.
 
Pro mimořádně talentované a výrazně motivované žáky, kteří prokázali vynikající pracovní výsledky, otevíráme tzv. Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin. Výuka bude vycházet z klasického akademického přístupu, tedy studiové kresby a malby dle reality. Zabývat se budeme především portrétem, postavou a prostorovým zátiším. Tento typ hodiny bude vhodně doplňovat základní studium, ve kterém není možné věnovat těmto technikám tolik času, kolik je potřeba pro získání hlubokých kresebných a malířských dovedností. Rozšířené studium je vhodné pro všechny, kteří mají kresbu a malbu rádi a chtějí se v ní zdokonalit nad rámec základního studia na ZUŠ. Velmi výrazně doporučované je rozšířené studium pro ty, co uvažují, či již jsou rozhodnutí pro studium na uměleckých školách všech typů (základních s rozšířenou výtvarnou výchovou, středních, vyšších a vysokých).
 
Rozšířené vyučování bude probíhat v pondělí od 17.05 do 18.40. Přihlásit se mohou žáci prvního i druhého stupně od 5. ročníku výš.
 
Kapacita této třídy je z prostorových nároků výuky omezena na 9 žáků a otevřena bude v případě minimálního počtu 5 žáků.
 
Cena školného je stanovena na 3 000,- Kč na pololetí za 5 vyučovacích hodin týdně.
 
Zájemci se mohou hlásit. Máme ještě pár volných míst.
 
 
S pozdravem a přáním všeho dobrého
 
MgA. Matyáš Fialka

Školné 1. pololetí

Školné na 1. pololetí Vám bylo zasláno mailem 10. září. 

Komu mail nepřišel, prosím, kontaktujte hospodářku školy zus.dobrichovice@seznam.cz.

Děkujeme.

Rozvrh hromadné výuky pro školní rok 2019/2020