Prázdninový příměstský hudební tábor pro děti

Prázdninový Jam na Jezu II - Natálka Němečková a Jan Peš

Prázdninový Jam na Jezu II - DobiBoyz

Noc kostelů - vystoupení žáků

Noc kostelů - vystoupení učitelů

Absolventský koncert I. - 13. května 2019

Absolventský koncert II. - 20. května 2019

Rozšíření výuky výtvarného oboru pro školní rok 2019/2020

Milí žáci a rodiče,
  
na příští školní rok připravujeme novinku - rozšíření výuky výtvarného oboru na naší ZUŠ pro děti od pátého ročníku výš.
 
Pro mimořádně talentované a výrazně motivované žáky, kteří prokázali vynikající pracovní výsledky, umožníme v příštím školním roce tzv. Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin. Výuka bude vycházet z klasického akademického přístupu, tedy studiové kresby a malby dle reality. Zabývat se budeme především portrétem, postavou a prostorovým zátiším. Tento typ hodiny bude vhodně doplňovat základní studium, ve kterém není možné věnovat těmto technikám tolik času, kolik je potřeba pro získání hlubokých kresebných a malířských dovedností. Rozšířené studium je vhodné pro všechny, kteří mají kresbu a malbu rádi a chtějí se v ní zdokonalit nad rámec základního studia na ZUŠ. Velmi výrazně doporučované je rozšířené studium pro ty, co uvažují, či již jsou rozhodnutí pro studium na uměleckých školách všech typů (základních s rozšířenou výtvarnou výchovou, středních, vyšších a vysokých).
 
Rozšířené vyučování bude probíhat v pondělí od 17.05 do 18.40. Přihlásit se mohou žáci prvního i druhého stupně od 5. ročníku výš.
 
Kapacita této třídy je z prostorových nároků výuky omezena na 9 žáků a otevřena bude v případě minimálního počtu 5 žáků.
 
Cena školného je stanovena na 3 000,- Kč na pololetí za 5 vyučovacích hodin týdně.
 
Zájemci se přihlásí současně se zápisem na příští školní rok.
 
 
S pozdravem a přáním všeho dobrého
 
MgA. Matyáš Fialka

Výsledky našich dětí z jarního Klavíroklání v ZUŠ Harmony

Klavírní soutěž pořádá ZUŠ HARMONY již třetím rokem. Tentokrát pozvání do soutěže přijali: ZUŠ Řevnice, ZUŠ Jesenice, ZUŠ Dobřichovice a ZUŠ Černošice.

1. ročník - 2. místo Milena Železná, 3. místo Klára Dvořáková

2. ročník - 1. místo Matěj Snopek, 2. místo Mariana Vanclová

3. ročník  -1. místo Anna Viktorie Alexy 

6. ročník - 1. místo František Habarta, 2. místo Lucie Pasečná, 3. místo Veronika Haňkovská

 GRATULUJEME !!!Palce nahoru

 


https://zus-harmony.cz/klaviroklani/ 

 

Výtvarná soutěž Středočeského kraje - téma SPORT

Umístění našich žáků:

Tomáš Římal 1. místo - HŘIŠTĚ

Natálie Bělíková - 3. místo - VZPĚRAČ - prostorová tvorba

Nela Pekárková - čestné uznání - prostorová tvorba

GRATULUJEME !!!

Výsledková listina 11. ročníku regionální výtvarné soutěže - téma Sport

Středočeské PIANOFORTE

O víkendu 12. - 13. dubna se naši žáci zúčastnili soutěže Středočeské PIANOFORTE v Říčanech.
 
Lucie Pasečná 1. místo ve IV. kategorii
 
František Habarta 1. místo ve IV. kategorii
 
Veronika Haňkovská čestné uznání ve IV. kategorii
 
Koncert vítězů proběhl 14.dubna v Hlavním sále Valdštejnského paláce, v sídle Senátu Parlamentu ČR. 

Co je IZUŠ?

 

iZUŠ je nejlepší informační systém pro základní umělecké školy, za tím si stojíme a jsme připraveni Vám to dokázat. iZUŠ významně zjednodušil práci vedoucím pracovníkům při kontrolách podřízených, učitelům při vyplňování tiskopisů, rodičům a žákům zkvalitnil komunikaci se školou a zlepšil informovanost široké veřejnosti. Pokud iZUŠ ještě neznáte, stačí nám hodina Vašeho času u vás na škole, abychom Vám ukázali a předvedli, že naše sebevědomí je založeno na reálných podkladech, vědomostech a zkušenostech nejen nás, ale i uživatelů iZUŠ. Tento moderní informační systém používají školy od roku 2011, jeho provozovatelem je firma Sensio.cz s.r.o.

 

Pro koho je?

iZUŠ využijí všichni, kteří mají se základními uměleckými školami něco společného. Ať jsou to zaměstnanci škol, žáci a jejich rodiče, ale také orgány státní správy nebo široká veřejnost, která chce zjistit kontakt na některou ZUŠ. Ředitel má na informační systém jiné nároky a požadavky než učitel či rodič. Jedním kliknutím si můžete zobrazit výhody přesně pro Vás:

Výhody pro rodiče:

Rodiče, chcete mít dokonalý přehled o Vašem dítěti?
Papírová žákovská knížka nabízí jen zlomek informací oproti Žákovskému sešitu v iZUŠ. Dozvíte se ihned o docházce svého dítěte do všech předmětů, o veškeré probírané látce a známkách.  Budete moct udržovat údaje o žákovi stále aktuální. Už nezapomenete podívat se do žákovské knížky, protože ji budete mít stále po ruce na svém notebooku, tabletu nebo mobilu. Obsluha iZUŠ je snadná a intuitivní. Zvládnete ji stejně jako práci se svou e-mailovou schránkou.

Potřebujete omluvit své dítě z výuky?
Jednoduše zadejte důvod, proč se žák výuky nezúčastní, a učitel, který IZUŠ používá bude hned informován. Takto můžete omlouvat budoucí, ale i už proběhlé hodiny. Pravidelně jste upozorňováni na neomluvenou nedocházku svých dětí. Pokud se potřebujete spojit s někým ze školy, na jednom místě máte všechny kontakty na učitele i vedení školy.

Výhody pro všechny:

Přistupujte k informacím odkudkoli.
Dokumenty nejsou jen na jednom místě ve škole, žákovská knížka není jen doma. K informacím se dostanete z jakéhokoli počítače, notebooku, tabletu nebo mobilu připojeného k internetu, učitelé z domu, rodiče z práce. Stačí zadat adresu www.izus.cz a přihlásit se. Nemusíte se bát, že by se dokumenty ztratily, znehodnotily nebo do nich nahlédla nepověřená osoba, jak se to může stát s papírovými tiskopisy. Data jsou každý den zálohována a přístup k nim je zabezpečen hesly a šifrováním.

U všech žáků najdete osobní údaje, rozvrhy, smlouvy, platby... 

U učitelů, kteří IZUŠ zatím nepoužívají nenajdete vyplněné žákovské knížky ani docházku.

Catarine Isabel

Toto je naše malá slečna, kterou si naše škola „adoptovala“.

Jmenuje se Catarin Isabel Mendez, je jí 11 let, chodí do 5. třídy do školy ve vesnici San Juan.

Žije s babičkou a dědečkem, tetou, sestrou a svojí maminkou. Ráda se učí, čte a píše příběhy. 

Děkujeme všem za účast a podporu na Dětském vánočním jarmarku.

Výtěžek z prodeje a výtěžek z koncertu našich nejmenších muzikantů půjde na podporu malé CATRIN ISABEL.

Jak se daří naší adoptované dívce Catarin Isabel v Guatemale.

 

Psala nám její paní učitelka Nohemi.

Tatínek má nějakou těžkou nemoc, nemůže pracovat, tak žije s maminkou a snad tetou (možná babičkou). Maminka příležitostně pracuje v domě sousedů, což jí přináší peníze na výživu dětí. Catrina Isabel moc ráda chodí do školy, ale bez nás by to nešlo, neměla by pomůcky, učebnice, nemohli by ji tam posílat. Takže jsme jí díky Vám opravdu hodně pomohli.


Na fotce je s hudebním nástrojem, nějaký zvláštní xylofon, je prý na to šikovná.

Takže za ní všem děkujeme !!!

 

Pomáhat můžete i nadále, více na: 
http://ecolibri.org/czech/