Rozvrh hromadné výuky pro příští školní rok

Absolventský koncert žáků Dušana Navaříka a Alžběty Šubrtové

Absolventský koncert žáků pěveckého oddělení Mgr. Oldřišky Musilové

Příměstský tábor se zaměřením na hudbu pro děti

Tábor je veden zkušenými a profesionálními hudebníky - Adamem Hejnou a Martinem Linhartem. Je pro začínající i pokročilé hudebníky, kteří chtějí o prázdninách zažít spoustu hudební zábavy. Tábor je určen pro děti od 6 do 15 let. Koná se v termínu od 17.8. - 21.8. 2020, v ZŠ Grafická, Praha 5, Smíchov. 

​Program:

každý den v 9:00 příchod účastníků, poté se koná zábavný hudební program s přestávkami na oběd, svačiny. V 16:00 vyzvednutí dětí (na táboře se nepřespává).- Během tábora mají děti bohatý hudební program, ve kterém zažijí nová dobrodružství a dozví se spoustu zajímavých informací

Co si děti vyzkouší:

jaké to je být opravdovým členem kapely se vším všudy, hrát na spoustu hudebních nástrojů, hudební koncerty, nahrávání ve studiu, natočení videoklipu, vytvořit vlastní písničku, zahrát svou oblíbenou písničku s kapelou.

To ale není vše!

Kromě hraní s kapelou budou děti na táboře hrát hudební hry, zúčastní se hudební soutěže o ceny a dozví se i něco o historii hudby.

V ceně je:

celodenní hudební program, pojištění dítěte, oběd + 2x svačina, celodenní pitný režim, lektoři, pronájem prostor, pronájem hudebních nástrojů

Co s sebou?

Potvrzení o bezinfekčnosti (přinést vyplněné v pondělí při nástupu), hudební nástroj/e, léky, přezuvky, dobrou náladu :-).

CENA: 5 000,- se zasláním přihlášky, prosím, zaslat na účet 705106010/3030 

https://www.ahraj.cz/hudebni-tabor

DobiBoyz - Prázdninový JAM na JEZU III.

Sansara - Prázdninový JAM na JEZU III.

Absolventská výstava výtvarného oboru - TROCHU JINAK

Letošní rok má výtvarný obor pouze jednoho absolventa, Natálii Bělíkovou.

V prezentaci si můžete prohlédnout ukázky její výtvarné práce.

 

PRÁZDNINOVÝ JAM NA JEZU III.

Zveme Vás na již třetí ročník PRÁZDNINOVÉHO JAMU NA JEZU.

Nově uslyšíte děti z Řevnické ZUŠky, které se představí se svojí skupinou LES.

Po druhé na této akci vystoupí SANSARA, náš pan učitel Honza Peš s manželkou Lenkou Pešovou a doprovodem.    

Jako každý rok nebude chybět dětská kapela kluků z 6.C - DOBIBOYZ, kterou v naší škole vede pan učitel Jan Peš.   

Na závěr, již tradičně, LOS FOTROS.  

Doufám, že vyjde počasí a všichni si společně užijeme hezké odpoledene a hezký večer.

Absolventské koncerty

Zápis na školní rok 2020/2021

Doplňující informace k zápisu na školní rok 2020/2021

Zápis proběhne jednotlivě (dítě + zákonný zástupce) v budově školy, ale rodiče s dětmi budou čekat na přilehlé zahradě.

Po příchodu si vezmete pořadové číslo a až přijdete na řadu, tak si vás někdo ze zaměstnanců školy na zahradě vyzvedne.

Přihlášky budou k dispozici při příchodu a bylo by vhodné, abyste je vyplnili předem.

Talentová zkouška pro přijetí do hudebního oboru

-          dítě samostatně zazpívá libovolnou písničku, kterou si doma připravilo

-          dítě zopakuje vytleskaný rytmický model

-          dítě zopakuje zahrané tóny

Talentová zkouška pro přijetí do výtvarného oboru

-          dítě si s panem učitelem popovídá o obrázcích, které doma nakreslilo

 

Výtvarný obor - návrat do školy 25. května

Vážení rodiče,

 po 25. 5. se děti mohou vrátit do školy. Skupiny jsou malé a lavic dostatek, takže každé dítě bude sedět samotné v lavici. Při výuce i při pobytu v ostatních prostorách školy (WC, chodby) se budou pohybovat s rouškou. Pan učitel bude mít štít nebo roušku.

Hodiny budou podle platného rozvrhu. Přestávky budou děti trávit ve třídě nebo s doprovodem pana učitele na zahradě. Před hodinou si děti pan učitel vyzvedne před školou a po hodině je vrátí tamtéž. Nezvoňte, přijde si, až bude vše připravené (vydezinfikované lavice atd.). Po příchodu do budovy školy si každé dítě u vchodu také vydezinfikuje ruce.

Na první hodinu každé dítě přinese čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. (Bez něj ho vrátíme domů.)

Najdete v dokumentech, záložka školní rok. 

Vyjma učitelů nemá žádná dospělá osoba přístup do budovy.

Těm, kteří se rozhodnou nadále zůstat doma, bude pan učitel posílat zadání.

PROSÍM, DEJTE VČAS VĚDĚT NA mat.fialka@gmail.com, ZDA VAŠE DÍTĚ BUDE CHODIT DO ŠKOLY, NEBO ZDA ZŮSTANETE DOMA.

Metodika k otevírání škol - základní umělecké školy

Vážení rodiče,
 
   jak jistě již víte od svých učitelů, začíná v naší zuš od pondělí 11.5. probíhat individuální výuka v budově školy.
Naše interní pokyny jste již dostali. Nyní si, prosím, přečtěte pokyny z ministerstva (příloha).
Před první hodinou musí žák svému učiteli předat vytištěné a podepsané čestné prohlášení (příloha). Bez toho vaše dítě nesmíme učit, tak na to, prosím, nezapomeňte.
 
 
Na shledanou
Barbora Pelikánová

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL v období do konce školního roku 2019/2020

Návrat do školy.

Vážení rodiče, 
 
     od pondělí 11. 5. může v základních uměleckých školách začít individuální výuka. I my se na naše žáky již těšíme. 
 
Ze zdravotních nebo rodinných důvodů budou v distanční formě vzdělávání pokračovat tito učitelé: 
Pravoslava Kášová, Tereza Volfová a Pavol Pekný. 
 
Pro nás ostatní budou platit tato pravidla: 
  •           před vstupem do budovy si každý (učitel i žák) u bezkontaktního přístroje vydesinfikuje ruce
  •          do budovy smí žák vstoupit pouze sám (bez doprovodu rodičů) a s rouškou zakrývající nos a ústa
  •          přípravné ročníky budou mít hodinu rozdělenou 
  •          nikdo nesmí ve škole před nebo po hodině čekat
  •          kromě zpěváků a hráčů na dechové nástroje budou mít všichni žáci během hodiny roušku nasazenou
  •          učitelé budou mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku nebo ochranný štít
  •          po každé hodině ošetří učitelé povrchy ve třídě desinfekcí (proto možná nebudou hodiny plných 45 minut)

Účast na prezenční  výuce je dobrovolná. Proto, prosím, abyste se v nejbližším možném čase spojili se svým učitelem a domluvili se s ním, zda bude vaše dítě pokračovat v distanční formě vzdělávání, nebo začne chodit na hodiny do školy. Pokud bude mít učitel větší počet žáků, kteří do školy chodit nebudou, bude nutné předělat rozvrh a některý den bude učit z domova.

Hromadná výuka zatím bude probíhat pouze distančně.
 
 

Covid-19 in Guatemala: Food Donaiton

http://ecolibri.org/sponsor

Catrin Isabel Mendez

Výsledky okresního kola hra na smyčcové nástroje

Ve čtvrtek 27. 2. proběhlo v základní umělecké škole v Řevnicích okresní kolo soutěže hra na smyčcové nástroje, které se zúčastnily 4 základních umělecké školy /Roztoky, Černošice, Řevnice a Dobřichovice/.

Z 27 soutěžících 11 postoupilo do krajského kola, z toho 3 žákyně z naší školy, Lucie Pasečná a Anežka Habartová ve hře na housle, Elena Magdalena Alexy ve hře na violoncello.  

GRATULUJEME a přejeme úspěchy v dalších kolech !!! 

https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=11473

Výsledky okresního kola hra na kytaru

Ve čtvrtek 13.2. proběhlo v základní umělecké škole v Libčicích okresní kolo soutěže hra na kytaru, které se zúčastnilo 8 základních uměleckých škol /Vrané nad Vltavou, Roztoky, Černošice, Řevnice, Dobřichovice, Libčice, nad Vltavou, ZUŠ Harmony a Jesenice/.

Z 29 soutěžících  7 postoupilo do krajského kola. Žáci z naší školy se úmístili bez postupu na 3. místech.

GRATULUJEME !!! 

https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=11471

Výsledky okresního kola hra na klavír

Ve středu 12.2. proběhlo v naší škole okresní kolo soutěže hra na klavír, které se zúčastnilo 5 základních uměleckých škol /Vrané nad Vltavou, Roztoky, Černošice, Řevnice a Dobřichovice/.

Z 37 soutěžících 13 postoupilo do krajského kola, z toho 6 z naší školy.

GRATULUJEME !!! 

https://www.izus.cz/souteze/informace_o_soutezi/?id_kola=11472

Výtěžek z dětského vánočního jarmarku pro CATRIN ISABEL

Pozdrav z Guatemaly

Sklizeň kukuřice, mnohdy jediný zdroj potravin na celé týdny.

Koncert Český advent - zámek Dobříš

divadlo DISK

Pozor změna v omlouvání žáků

Vážení rodiče,

prosíme, abyste si ve školním řádu všimli změny ve způsobu omlouvání nepřítomných žáků.

„Nepřítomnost žáka ve výuce omlouvají rodiče – zápisem do systému IZUŠ nebo formou SMS přímo vyučujícímu. Zletilí žáci si nepřítomnost omlouvají sami stejným způsobem.“

ŠKOLNÍ ŘÁD: https://www.zusdobrichovice.com/421205243

Co je IZUŠ?

 

iZUŠ je nejlepší informační systém pro základní umělecké školy, za tím si stojíme a jsme připraveni Vám to dokázat. iZUŠ významně zjednodušil práci vedoucím pracovníkům při kontrolách podřízených, učitelům při vyplňování tiskopisů, rodičům a žákům zkvalitnil komunikaci se školou a zlepšil informovanost široké veřejnosti. Pokud iZUŠ ještě neznáte, stačí nám hodina Vašeho času u vás na škole, abychom Vám ukázali a předvedli, že naše sebevědomí je založeno na reálných podkladech, vědomostech a zkušenostech nejen nás, ale i uživatelů iZUŠ. Tento moderní informační systém používají školy od roku 2011, jeho provozovatelem je firma Sensio.cz s.r.o.

 

Pro koho je?

iZUŠ využijí všichni, kteří mají se základními uměleckými školami něco společného. Ať jsou to zaměstnanci škol, žáci a jejich rodiče, ale také orgány státní správy nebo široká veřejnost, která chce zjistit kontakt na některou ZUŠ. Ředitel má na informační systém jiné nároky a požadavky než učitel či rodič. Jedním kliknutím si můžete zobrazit výhody přesně pro Vás:

Výhody pro rodiče:

Rodiče, chcete mít dokonalý přehled o Vašem dítěti?
Papírová žákovská knížka nabízí jen zlomek informací oproti Žákovskému sešitu v iZUŠ. Dozvíte se ihned o docházce svého dítěte do všech předmětů, o veškeré probírané látce a známkách.  Budete moct udržovat údaje o žákovi stále aktuální. Už nezapomenete podívat se do žákovské knížky, protože ji budete mít stále po ruce na svém notebooku, tabletu nebo mobilu. Obsluha iZUŠ je snadná a intuitivní. Zvládnete ji stejně jako práci se svou e-mailovou schránkou.

Potřebujete omluvit své dítě z výuky?
Jednoduše zadejte důvod, proč se žák výuky nezúčastní, a učitel, který IZUŠ používá bude hned informován. Takto můžete omlouvat budoucí, ale i už proběhlé hodiny. Pravidelně jste upozorňováni na neomluvenou nedocházku svých dětí. Pokud se potřebujete spojit s někým ze školy, na jednom místě máte všechny kontakty na učitele i vedení školy.

Výhody pro všechny:

Přistupujte k informacím odkudkoli.
Dokumenty nejsou jen na jednom místě ve škole, žákovská knížka není jen doma. K informacím se dostanete z jakéhokoli počítače, notebooku, tabletu nebo mobilu připojeného k internetu, učitelé z domu, rodiče z práce. Stačí zadat adresu www.izus.cz a přihlásit se. Nemusíte se bát, že by se dokumenty ztratily, znehodnotily nebo do nich nahlédla nepověřená osoba, jak se to může stát s papírovými tiskopisy. Data jsou každý den zálohována a přístup k nim je zabezpečen hesly a šifrováním.

U nás ve škole již používají všichni učitelé !!!🙂

Přístupové heslo vám přišlo vygenerované mailem nebo si můžete vyžádat u svého vyučujícího nebo na mailu zus.dobrichovice@seznam.cz