Naši učitelé

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2022/2023

Obor výtvarná výchova bude mít 1. pololetí školního roku záskok za pana učitele MgA. Matyáše Fialku, který jde na mateřskou dovolenou. Do konce prosinece zde bude učit MgA. Kateřina Rafaelová, která vystudovala Fakultu výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně. Více o ní a její tvorbě najdete na https://katerinarafaelova.tumblr.com/

Končí MgA. Felix Slováček mladší - žáci hra na klarinet ukončili vzdělání absolventským koncertem a žádné další mladé klarinetisty nemáme, ale doufáme, že o hru na klarinet brzy projeví zájem noví žáci.

MgA. Zuzana Kožinová - hra na housle, přebírá žáky pana učitele Mgr. Jiřího Richtera, který po těžké a dlouhé nemoci 14. srpna 2022 ve věku 68 let zemřel.

 

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2021/2022


složení učitelského sboru beze změn, stejné jako v roce 2020/2021

 

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2020/2021

Ve 2. pololetí nastala změna u hudebního oboru hra na klarinet. Terezka Volfová je na mateřské dovolené a místo ní nastoupil:  

MgA. Felix Slováček mladší -  český profesionální hudebník saxofonista a klarinetista. Pochází z umělecké rodiny. Jeho matkou je česká herečka a moderátorka Dagmar Patrasová, otcem český saxofonista a hudební skladatel Felix Slováček. Po studiích na konzervatoři (hra na klarinet) studoval na AMU, absolvoval hudební stáž v norském Oslu. Poté působil v symfonickém orchestru.

Výuku zpěvu ukončil pan učitel Vojtěch Kaděra, žáky přebírá paní učitelka zpěvu Oldřiška Richter Musilová.

 

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2019/2020

Končí Michael Jermář - saxofon, na jeho místo nastupuje nový pan učitel Dušan Vysloužil.

Dušan Vysloužil se narodil 7.3.1988 v Praze do učitelské rodiny původem z Přerova. Matka vystudovala hru na akordeon na Ostravské konzervatoři a otec se stal učitelem českého jazyka a výtvarné výchovy. V pěti letech se začal Dušan učit hře na zobcovou flétnu pod vedením maminky, aby posléze nastoupil do modřanské ZUŠ k panu učiteli Holešovskému. Od 9 let pak pokračovalo jeho hudební vzdělávání v oboru klarinet, hru na něj začal studovat na ZUŠ v Modřanech u pana Krčmáře a po několika letech přestoupil na Hudební školu hlavního města Prahy při Gymnáziu Jana Nerudy na Žižkově k panu učiteli Jánu Segečovi. Po dokončení základní školy s rozšířenou výukou jazyků se nechal inspirovat svým bratrem a stejně jako on, jen o 2 roky později, nastoupil studium na SPŠ Sdělovací techniky v Praze, kde složil v roce 2007 svou první maturitu. V průběhu studia na střední škole přešel Dušan z klarinetu na saxofon k panu učiteli Fiedlerovi a začal účinkovat se svou první hudební skupinou Caktus Showband, což rozhodlo o jeho celoživotním profesním zaměření a vyústilo ve studium na Pražské konzervatoři, stále pod vedením prof. Pavla Fiedlera, které v roce 2014 uzavřel získáním vyššího odborného vzdělání zakončeného absolutoriem. Od roku 2012 se každoročně zúčastňuje Mezinárodních interpretačních kurzů v Ostravě, kam jako jeden z lektorů jezdí saxofonista Philippe Portejoie, profesor na pařížské konzervatoři a jeden z nejuznávanějších hráčů současnosti. Za svou krátkou hudební praxi byl Dušan Vysloužil členem několika hudebních těles rozličného zaměření. Má rád a zahrál si klasickou, jazzovou i populární hudbu. Pro příklad byl hostem orchestru pražské HAMU a dalších, hráčem big bandů Gymnázia Jana Nerudy a ZUŠ Klapkova, kde si vyzkoušel post alt-, tenor- i barytonsaxofonisty. Po několik let byl členem kapely The Chancers, se kterou spolupracoval na desce Age of Rudeness a videoklipu Skanking Praha. V současnosti působí ve skupinách RajvoSa-Prag band (Balkan/Folk/Pop-Rock/World music) a Juicy Freak (Funky/Soul).

Končí Eliška Milotová - zpěv, na její místo nastupuje nový pan učitel Vojtěch Kaděra.

Vojtěch Kaděra je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Synchrono Odeio, Athens (Greece). Své hudební vzdělání si také rozšířil studiem na Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma (Italy). Je vynikajícím zpěvákem a hudebníkem, vystupoval s nejprestižnějšími hudebními tělesy jakými jsou například Hamburger Symphoniker, Česká filharmonie, Plzeňská filharmonie, Barock orchestra Elbipolis Bamberger sinfoniker, Elbphilhramonie Hamburg. Je také výborným a vyhledávaným pedagogem s více než dvanáctiletou pedagogickou praxí (Korinthos Conservatory, Conservatory Oliveros Mantzaros a další). V ISMFA působí od roku 2018.

Zuzana Kožinová - housle   

 

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2018/2019

 

Končí Marek Buble - saxofon, na jeho místo nastupuje Michael Jermář.

Končí Jana Hrachovcová - výtvarný obor, všechny výtvarné obory bude vyučovat Matyáš Fialka.

 

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2017/2018

 

Matyáš Fialka a Jana Hrachovcová - učitelé výtvarného oboru

Marek Buble - saxofon, komorní hra - vystudoval konzervatoř Jaroslava Ježka obor saxofon. Nastupuje místo pana učitele Tomáše Sticha, který z důvodu stěhování ukončil působení v naší škole, kde byl zaměstnán od samého začátku vzniku ZUŠky v Dobřichovicíh od roku 2003. Více o našem novém učiteli se dozvíte na jeho stránkách https://www.marekbuble.com/

Lucie Steiner - klarinet - záskok za Terezku Volfovou, která odjela na 1/2 roku studovat do zahraniční. Od 2.poletí tohoto školního roku nastupuje opět zpět.

Eliška Milotová - zpěv  

 

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2016/2017

 

  • Adam Hejna  -  trubka, zobcová flétna - student 4. ročníku Konzervatoře Jaroslava Ježka, obor hra na trubku. Vystudoval Konzervatoř Pardubice, taktéž hra na trubku. Má hudební zkušenosti z malých i velkých hudebních těles.V sučasné době je členem kapely FAST FOOD ORCHESTRA a VĚC MAKROPULOS. Díky začátkům hudebního vzdělání na ZUŠ v Týništi nad Orlicí, prošel různými hudebními žánry – swing , dechová hudba, dixieland, komorní hra, v soukromí hraje také reggae, ska, pop, hip-hop, funky, nebo electroswing. 
  • Jan Peš - elektrická kytara, komorní hra /Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze – obor klasická kytara. Působí jako pedagog na ZUŠ Klecany a ZUŠ Řevnice; obor klasická kytara. Je členem kapely Rockopera Praha. Spoluprácuje s předními českými umělci (Kamil Střihavka, Viktor Dyk, Milan Steigerwald, Jaryn Janek) 

  • Pravoslava Kášová - bicí
  • Jana Moudrá - klavír /vrací se po mateřské/