Školní řád

Vážení rodiče, pozor, změna ve způsobu omlouvání nepřítomných žáků.

Nepřítomnost žáka ve výuce omlouvají rodiče a zletilí žáci – zápisem do systému IZUŠ nebo formou SMS přímo vyučujícímu.