Úplata za vzdělání na rok 2019/2020

účet pro platbu školného a půjčovného

FIO BANKA - 2101027658/2010