Úplata za vzdělání na rok 2020/2021

účet pro platbu školného a půjčovného

FIO BANKA - 2101027658/2010

VS žáka pro platbu najdete na iZUŠ