Úplata za vzdělání na rok 2022/2023

účet pro platbu školného a půjčovného: FIO BANKA - 2101027658/2010

VS žáka pro platbu najdete na: iZUŠ