Úplata za vzdělání na rok 2018/2019

účet pro platbu školného a půjčovného

FIO BANKA - 2101027658/2010