9. června 2018 - Umělecká beseda dětem - děti umělecké besedě

Na koncertě Umělecké besedy 9. června v Galerii HAMU vystoupila Natálie Němečková.

Zazpívala písničky Vl. Matouška, P. Ebena a L. Matouška za doprovodu Prof. H. Bartoně.