Sestupné intervaly

Molová stupnice

Durová stupnice

A já sám - rozbor

Až já pojedu - rozbor

Adámku náš - rozbor

Znaky - 1. ročník

Znaky - 2. ročník

Znaky - 3. a 4. ročník

Obraty dur kvintakordu - výklad

Obraty dur kvintakordu - BW