15. června 2021 - Absolventský koncert klavír, flétna