29. června 2021 Pasování přípravek do 1. ročníků a vystoupení nejmenších