12. května 2022 - malý interní koncert violoncella