Provozujeme základní uměleckou školu pro 300 žáků se zaměřením na výuku hudebních a výtvarných oborů.

Vyučujeme hru na klavír, klarinet, saxofon, trubku, housle, kytaru, flétny, bicí a violoncello. Nabízíme smysluplné využití volného času, rozvíjíme talent a připravujeme své žáky k budoucímu studiu.

více o studiu zde

Zápis na další školní rok probíhá vždy v polovině června.